Välkommen till Riksbyggen BRF Helsingborgshus 17

foto

Aktuellt:

NU ÄR COMHEM-AVTALET UNDERTECKNAT. DET INNEBÄR ATT SAMTLIGA LÄGENHETER
NU FÅR TILLGÅNG TILL BREDBAND (100/10), TV-SMALL OCH TELEFONI (IP-TELEFONI) UTAN KOSTNAD. DETTA GÄLLER FAST TELEFONI.
COMHEM KOMMER ATT SKICKA UT UTRUSTNING TILL SAMTLIGA LÄGENHETER SOM EJ HAR BREDBAND MED COMHEM.
DENNA UTRUSTNING SKALL ALLTID FÖLJA MED LÄGENHETEN VID FÖRSÄLJNING. DET ÄR COMHEMS EGENDOM!
DET KOMMER MER INFORMATION SKRIFTLIGEN INOM KORT
DE SOM REDAN HAR AVTAL MED COMHEM, ELLER VILL HA FLER ELLER SNABBARE TJÄNSTER KOMMER ATT FÅ RABATT PÅ DESSA TJÄNSTER
Styrelsen 2021-03-04

SOPSORTERINGSANVISNINGAR FINNS NU I VARJE SOPRUM INNANFÖR DÖRREN

FÖR ALLAS TREVNAD BER VI ER ATT FÖLJA DESSA ANVISNINGAR

NYA PAPPERSKORGAR ÄR UPPSATTA PÅ FLERA STOLPAR INOM FÖRENINGEN. DESSA ÄR TILL FÖR
TYP SMÅTT AVFALL.
EJ HUSHÅLLSAVFALL
ASKKOPPAR FINNS UPPSATTA VID FÖRRÅDEN OCH TVÄTTSTUGORNA SAMT PÅ FLERA STÄLLEN VID PARKERINGARNA.
PARKERINGSTILLSTÅND: PARKERINGSTILLSTÅND FÅS MOT UPPVISANDE AV GILTIGT KONTRAKT HOS ULF BERG I 16 B
P-PLATS ELLER GARAGE INGÅR INTE I LÄGENHETERNA!!!
Max 2 p-platser per lägenhet får hyras. Om man behöver fler finns det garage att hyra.
Kö kan förekomma till både garage & p-platser
Tillfälliga P-tillstånd finns endast för nyinflyttade medan kontrakt ordnas.
Giltighetstid max 1 månad. Kan EJ förlängas. P-Plats & garage sökes via köportalen
på www.riksbyggen.se eller tel: 0771-860 860 av innehavare av kontraktet på bostaden. Gäller endast boende i föreningen.
Gästparkering med SMS-parkering eller appen SMS-Park finns för besökande.
I gatan råder P-förbud då det är P-Förbuds-zon!

Bopärm
Bopärm skall finnas i varje lägenhet.
Skall hållas uppdaterad av den boende
Saknas bopärm blir ni som säljare debiterade 500 kr!
Bopärm beställes hos styrelsen. Tel-nummer finns på anslagstavlorna.
Styrelsen 2013-02-17Årsmöte 2021

Årsmöte hölls den 16 februari 2021 GENOM POSTRÖSTNING.


Styrelsen 2021-02-16OMBYGGNAD AV LÄGENHETER

Före ombyggnad av lägenhet skall tillstånd från styrelsen erhållas!
Detta gäller speciellt vid renovering/ombyggnad av våtrum(badrum)
Betongväggarna i lägenheten får ej ändras. Inga dörrhål får förstoras upp för att göra
bredare valv! Dessa väggar är bärande!!!
ALLT BYGGAVFALL OCH GAMLA VITVAROR & MÖBLER TRANSPORTERAS TILL SOPTIPPEN AV DEN BOENDE!!!
FÅR EJ KASTAS I SOPRUMMEN!!!! ÖVERTRÄDELSE BEIVRAS!!
FÅR EJ HELLER FÖRVARAS PÅ UTEPLATSER ELLER LOFTGÅNGAR!!!

Även samtliga fläktar har bytts och injusterats.Vid lägenhetsrenoveringar är det STRÄNGT förbjudet
att ansluta egna köksfläktar till utsugen!!.
Samtliga vindar är tilläggsisolerade
Även belysningen på gårdarna och parkeringarna samt vår del av gatan har bytts mot LED-belysning.

Styrelsen 2018-10-13

Avgiftshöjning

För verksamhetsåret 2020-2021 höjs avgiften med 2% på lägenheterna.
Även P-platser och garage höjs med: Garage 50 kr/månad och P-platserna 25 kr/månad.
Höjningen sker per den 1 september 2020.

Besökare som lånar p-tillstånd av boende ska parkera på uthyrd parkering.Om ni står på gästparkering riskerar ni P-avgift.
Påminn era besökare som använder besöksplatser att dom är avgiftsbelagda. Betalning via apparna SMS-Park eller MobilPark.
Instruktioner sitter på lyktstolparna på gästparkeringen. Alla gästparkeringar finns närmast Sockengatan

Styrelsen 2020-06-18Övernattningslägenhet

Övernattningslägenhet: ÖVERNATTNINGSLÄGENHET, finns på Sockengatan 34 K, med 6 bäddar
Uthyres av Helsingborgshus 16, Kontakta Jan Söderberg tel:0766-110058 eller
E-mail: jan.soderberg1@comhem.se. Det kostar 300 kr per natt / 1400 kr per vecka. Deposition 500 kr erläggs vid
avhämtande av nyckeln. Hyresgästen tar med egna sängkläder och handdukar.
Pentry finnes med matlagning ej tillåten. Hyresgästen städar efter sig!

Festlokal:

Festlokalen i Helsingborgshus 21 hyrs nu återigen ut till andra föreningar.
Kontakta: Azra Mehmedovic, Skaragatan 41. Tel: 0734-455898
Pris: 500 kr

Styrelsen 2018-10-13Planerat stambyte

Stambytet senarelägges eftersom kontroll visat att det inte finns något behov
under de närmaste ca 8-10 åren.

Beslut om hur stambyte ska utföras avgörs av extra stämma.

Styrelsen & Förvaltningen 2018-01-11HUNDAR

Hundar skall ALLTID vara kopplade inom föreningens område.
Hundägare skall ALLTID plocka upp efter hunden. Samt slänga bajspåsarna i papperskorgar som finns uppsatta inom föreningen.

FÅGLAR
Matning av fåglar med bröd eller fågelfrö är FÖRBJUDET. Detta lockar hit råttor vilket kostar mycket pengar att
åtgärda.