Sopsortering

PLASTPÅSAR RUNT HUSHÅLLSAVFALL MÅSTE OVILLKORLIGEN TAS AV INNAN AVFALLET SLÄNGES
VID KONTROLL AV NSR TAS EN KONTROLLAVGIFT UT VARJE GÅNG MAN PÅTRÄFFAR PLASTPÅSAR


I sophusen finns kärl för dessa avfallstyper:
• Tidningar och annat papper som går att bläddra i (KUVERT OAVSETT TYP = RESTAVFALL)
• Förpackningar av kartong
• Förpackningar av hårdplast ENDAST FÖRPACKNINGAR VÄL RENGJORDA EJ LEKSAKER, BARNSTOLAR o.dyl.
• EJ CD-SKIVOR, KASSETTBAND, VIDEOBAND ELLER GRAMMOFONSKIVOR (restavfall)>
• Mjukplast
• FÖRPACKNINGAR AV: metall. EJ GRYTOR, STEKPANNOR, GRILLGALLER och dylikt
• FÖRPACKNINGAR AV; Färgat glas (I stort sett endast glasflaskor) OBS EJ PORSLIN OBS EJ DRICKSGLAS ELLER ANNAT BORDSGLAS
• FÖRPACKNINGAR AV: Ofärgat glas (I stort sett glasflaskor & Glasburkar) VÄL RENGJORDA UTAN LOCK OBS EJ PORSLIN EJ DRICKSGLAS ELLER ANNAT BORDSGLAS
• Organiskt avfall i komposterbar specialpåse
• Små batterier (Ej med batterisyra typ MC-Moped eller bilbatteri
• Glödlampor och Lysrörslampor
• Små elektronik (Typ Rakapparater, Brödrostar, små elktriska väckarklockor EJ DATORER ELLER SKÄRMAR ELLER MIKROVÅGSUGNAR
• Restavfall

Avfall som är så förorenat att det inte går att rengöra ska slängas bland restavfallet.

För jämn fördelning ska boende i 14-20 använda östra sophuset och 22-28 använda västra sophuset.

Trädgårdsavfall slängs i inhängnaden vid husvagnsparkeringen, rullebör finns att låna.
I inhägnaden får EJ slängas plastsäckar, blomkrukor, urnor, papperpåsar. ENDAST RENT TRÄDGÅRDSAVFALL!!!

2 gånger om året har vi container för grovsopor för dom som vill städa förråd och garderober,
STORA VOLYMER SOM BYGGAVFALL SKALL NI SJÄLV FRAKTA TILL SOPTIPPEN.
Detta gäller t.ex Lastpallar, vitvaror, möbler och dylikt.


Farligt avfall

Farligt avfall får ALDRIG slängas i soprummen!!!!!
SOM FARLIGT AVFALL RÄKNAS ÄVEN BIL & MC-BATTERIER!!!

Läkemedel och kanyler lämnas till Apoteket.

Exempel på farligt avfall som ska lämnas på Återvinningsgården.
• Kylmöbler, Batterier med flytande syra/elektrolyt. Bil & MC/Mopedbatterier.
• Kvicksilver t.ex. Termometrar, barometrar, reläer, lysrör, lågenergilampor, TV, bildskärm
• Bekämpningsmedel, Frätande ämnen, lösningsmedel, olja
• Kemikalier, Färgrester, lim, explosivt avfall, asbest
• Impregnerat trä, stoft, aska, förorenad jord, asfalt

LISTA ÖVER HUR MAN SORTERAR SITTER PÅ VÄGGEN INNANFÖR DÖRREN I SOPRUMMEN.

SK GROVSOPOR (möbler, spisar, kylar, frysar, tv-apparater, steroanl. datorer körs till tippen av hyresgästen
STRÄNGT FÖRBJUDET ATT STÄLLA I SOPRUMMEN!!!!

S.K BYTES-SYSTEM ÄR EJ TILLÅTET


Här är 2 länkar om hantering av trasiga lysrör och lågenergilampor:
Så hanterar du trasiga lågenergilampor
Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör

Här är en länk till NSRs hemsida där det finns mer information om sopsortering och återvinningsgårdarna:
Nordvästra Skånes Renhållning