Planlösningar

Planlösningarna är ej helt skalenliga, variationer förekommer.

4a 89 2a 62
3a 79 4a 72
3a 72 1a 44