Parkering

Parkeringsplats för personbil finns att hyra för 100 kr/månad, det är ca 1 månad kö, man parkerar på valfri reserverad plats och har tillståndet väl synligt i vindrutan vid förarplatsen!!!!.

Garage kostar 250 kr/månad, det är några månaders kö.
garaget får endast användas för förvaring av trafikduglig personbil och 4 hjul, mindre mängd verktyg, 5 liter motorolja eller bensin i godkänd dunk.

Garageplatser för MC/moped finns att hyra.

Platser i cykelförråd finns att hyra för 30 kr/månad.

Parkeringstillstånd och garage beställs på Riksbyggens hemsida eller via tel: 0771-860860

Husvagnsparkeringen är borttagen. Endast nu gällande gammalt kontrakt får stå där.

Besöksparkeringarna har ändrats till SMS-Parkering antingen via SMS eller appen SMS-Park. Information finns på stolparna på gästparkeringen. Q-park kollar
flera gånger per dygn att betalning sker.

Det finns avgiftsfri MC / Moped parkering vid varmgaraget.

Inom hela området gäller att motorfordon endast får parkeras inom markerade p-platser, samtliga hjul måste få plats inom rutan.

Det är förbjudet att stanna framför räddningsvägarna eller på annan plats så att framkomligheten försvåras oavsett hur snabbt ärende som ska utföras, utryckningsfordon har INTE tid att vänta.
Vid överträdelse riskeras polisanmälan, p-böter på ca 900 kr och att fordonet bortforslas på ägarens bekostnad, vi ansvarar ej för skador som uppkommer vid bortforsling.

Motorfordon får endast köras in på gårdarna vid större transporter och ska köras ut så fort transporten är klar, bommen öppnas med er lägenhetsnyckel.
Föreningen har säckakärra, rullebör och större kärror som kan lånas.

Informera era gäster om parkeringsreglerna.